Z učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razredov smo nadaljevali z delavnicami socialnih veščin ter dodatno utrjevali znanja, ki smo jih pridobili v prvem sklopu delavnic. Spoznavali smo, kako spodbujati zdravo samopodobo in samozavest, samozavestno in spoštljivo komunicirati ter konstruktivno reševati spore in vsakodnevne težave. Pozornost smo namenili ozaveščanju stereotipov in predsodkov, vključevanju v vrstniško skupino, pozitivni in negativni naravnanosti v različnih življenjskih situacijah, čustveni inteligenci ter uravnavanju neprijetnih čustvih sramu, krivde, žalosti in jeze. Razvijali smo strpnost do medosebnih razlik in drugačnosti.

Na delavnicah smo se pogovarjali, pisali in risali, izmenjali svoje izkušnje ter spoznavali nove možnosti vedenja in razmišljanja. Učencem so se zdele predstavljene tematike zanimive in koristne za njihovo bodočnost.

 

 

Dostopnost