Za učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, je bila organizirana delavnica ustvarjalnega in inovativnega mišljenja. Ustvarjalno in inovativno mišljenje je veščina, ki se je lahko naučimo in nam koristi na različnih področjih življenja: pri učenju, v poklicu, pri prostočasnih aktivnostih in pri reševanju vsakodnevnih problemov. V zgodovini človeštva so visoko ustvarjalni ljudje družbi večkrat doprinesli pomembne izume in s tem prispevali k boljši kvaliteti življenja družbe.

Delavnica je obsegala nekaj srečanj, na katerih smo spoznavali osnove ustvarjalnega mišljenja, inovativne naravnanosti in podjetništva. Spoznavali smo, kako se kreirajo ideje ter kako lahko povečamo svoj potencial za generiranje novih in unikatnih idej. Pogovarjali smo se o tem, kaj našo ustvarjalnost zmanjšuje in kaj spodbuja. Zasnovali smo ideje za unikatne izdelke, ki jih lahko ustvarimo iz odpadne plastične embalaže.

Dostopnost