Med glavnim odmorom smo z učenci, ki obiskujejo delavnice socialnih veščin, delili zapestnice prijateljstva. Aktivnost je potekala v šolski avli. Sodelovala sta lahko dva prijatelja/-ci ali sošolca/-ki, ki sta na izbrano zapestnico drug drugemu napisala 3 pozitivne lastnosti ter si ju izmenjala. Namen aktivnosti je bila krepitev pozitivne samopodobe učencev ter njihovih prijateljskih vezi. Učenci, ki so aktivnost organizirali in jo izvedli, so se preizkusili v vodstveni vlogi. Zapestnice so izdelali učenci, ki so obiskovali delavnice socialnih veščin in učenci iz popoldanskega varstva.

Dostopnost